Spokój po sercu, które bić przestało...

Temat: Granice obszarów Natura 2000
Podczas sporządzania inwentaryzacji siedlisk i gatunków naturowych w aspekcie sieci Natura 2000 BULiGL wykonywało prace w granicach obszarów poza gruntami należącymi do Lasów Państwowych, rezerwatach przyrody oraz poza parkami narodowymi. Chcę się podzielić kilkoma refleksjami na ten temat. Do inwentaryzacji wykorzystaliśmy ortofotomapy (sprzed ok. 3-4 lat), na które zostały naniesione SHP z granicami dostarczonymi przez Ministerstwo Środowiska. MŚ miało shp sporządzone na ... było zaobserwować różnego rodzaju błędy: - granica miała biec po drodze publicznej (np. szosie) - niestety, nieraz są duże przesunięcia (nawet 100 m), - granica miała się pokrywać z rezerwatem przyrody - niestety, rezerwat ma inny przebieg granic niz obszar naturowy, - i chyba najważniejsze - granice nie były dowiązane do Leśnej Mapy Numerycznej - do granic Nadleśnictwa, do granic oddziałów, do przebiegu dróg leśnych, do przebiegu wyłączeń. Takie wyznaczenie granic stwarza wiele praktycznych trudności. Jeżeli temat wywoła zainteresowanie, to postaram się wyjaśnić jakich.
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=10930Temat: Akcja ratowania płazów w parkach narodowych
bezpiecznie płazy, a wcześniej określać ich gatunek i płeć; płazy będą też ważone - będzie to swego rodzaju inwentaryzacja. Jak powiedział Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego, w tym roku widać,...
Źródło: pokot.pl/forum/viewtopic.php?t=211


Temat: KTO Rosomak w Wojsku Polskim [jednak nie koniec]
pojazdu specjalnego jest przeznaczony dla konkretnego rodzaju wojsk. Przykladowo wymagania dla BWP są inne niż dla wozu dowodzenia np. w zakresie zabudów uzbrojenia, systemów łączności - w tym antenowych, ochrony balistycznej. ... brzmi dlaczego dla ROSOMAKA 1 doszło to takiej pieknej klapy? Obserwujac cały przebieg tego przetargu (?) nie mogę oprzeć się wrażeniu, iz w konsekwencji skończyło się dla MON dobrze (mogłoby być ... (z punktu wymagań WP wady) rozbieżne co do oczekiwań. Nie należy wykluczyć rozbieżności między rzeczywistością a umową. Jest więc czas na dokonanie inwentaryzacji projektu KTO (nie KTO ROSOMAK - to jest robione w innym trybie). Taka inwentaryzacja da możliwość korekty pozycji, także PATRII (jako firmy). Taka inwentaryzacja nie miałaby służyć tylko rozliczeniu przeszlości, ale przede wszystkim dać odpowiedzi na szereg kwestii np....
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=17793


Temat: OPRACOWANIE PYTAŃ Z EGZAMINU
być większe odchylenia, wykorzystuje się naturalne rozgraniczenia istniejące w terenie. 4. Sztuczny w modyfikacji Denzina Przebieg linii gospodarczych z północnego wschodu na południowy zachód. Linie oddziałowe prostopadłe do nich. Łączy względy ... m.in. opis gospodarki leśnej w okresie ostatnich 10 lat, krótką charakterystykę obecnego stanu lasu oraz zestawienia wyników inwentaryzacji (taksacji) lasu i planów gospodarczych na następny 10-letni okres; W ogólnym opisie nadleśnictwa...
Źródło: edulas.net/student_edulas_net/viewtopic.php?t=444


Temat: Podlacznie budynku do sieci wodociagowej
przyłącze gestorowi. Potem pozostaje już tylko zawarcie umowy na dostawę wody, ciepła,gazu itd. Gdyby jednak inwestor chciał wykonać przyłącze na podstawie zgłoszenia, to składa staroście wniosek (określa w nim: rodzaj, zakres,...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=45809