Spokój po sercu, które bić przestało...

Temat: Ulga na dziecko
Witam jako takie „ulgi podatkowej na dzieci nie ma” moze Pan skorzystać ze wspólnego opodatkowania dochodów z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli spełnia Pan warunki osoby samotnie wychowującej dziecko to moze Pan na swój wniosek określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, z tym że do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza sie dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany(np. Od wygranych w grach liczbowych, odsetek itd.)oraz nie dolicza sie dochodu uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Pełnoletnie dziecko, które roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest zobowiązane do samodzielnego ... formy opodatkowania przysługuje tylko w przypadku zachowania terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego tj. do 31go kwietnie po upływie tego terminu musi Pan rozliczyć roczny podatek indywidualnie. zaznaczyć należy, iż nie złocenie...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7994Temat: Ulga, a renta rodzinna
może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7 (!!!tylko co to faktycznie oznacza - jak się zabrać do obliczenia???) Czy to znaczy, że na PIT 37 mama zaznacza: rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci i przy obliczeniu podatku dzieli dochód...
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=455


Temat: Samotnie wychowujaca dziecko rozliczenie PIT
  możesz tu jest podobny przykład przeczytaj :) BI/415-0849/06 PW2/415 -0059/06 POSTANOWIENIE Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 08.06.2006 r. (..) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pani wychowuje samotnie ... ZUSu roczne obliczenie podatku (PIT-40A). Pani złożyła zeznanie podatkowe za 2005r. korzystając z rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko. Pytanie podatnika: - czy przysługuje prawo rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci? (..) Zgodnie z art.6 ust.4 pkt.2 w/wym. ustawy od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. (..). Zasada preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidziana dla osób samotnie wychowujących dzieci, przysługuje między innymi osobie, która samotnie wychowuje dziecko niepełnosprawne, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na wiek dziecka. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów, od nie uzyskiwania w roku podatkowym przez dzieci niepełnosprawne dochodów. W konsekwencji z omawianej preferencji mogą również skorzystać osoby, które samotnie wychowują niepełnosprawne dziecko, któremu przyznano oprócz zasiłku pielęgnacyjnego również rentę socjalną na podstawie ustawy z dnia 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. ... preferencyjnego opodatkowania dochodów (tzn. ustalania w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko), zatem miała Pani prawo rozliczenia swoich dochodów za 2005 r. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Mam nadzieję że pomogłam :)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=105175