Spokój po sercu, które bić przestało...

Temat: paplanie.
okres – czas trwania jednego cyklu w fizyce okres – jednostka czasowa w geologii w chemii: okres układu okresowego pierwiastków okres połowicznego rozpadu okres w matematyce – zob. funkcja okresowa okres – jednostka administracyjna Czech i Słowacji potocznie menstruacja okres - element formy muzycznej okres- in. menstruacja.
Źródło: e-mlodzi.com/viewtopic.php?t=2083Temat: Wyrażenie na mase molową
Liczba rozpadających się jąder na jednostkę czasu: ΔN=λN (N - początkowa liczba). Związek stałej rozpadu z czasem połowicznego zaniku do znalezienia. Liczba jąder korzystając z pojęć: liczby Avogadra oraz masy molowej. Można też, dla dużego t, skorzystać wprost ze wzoru opisującego liczbę jąder w procesie rozpadu promieniotwórczego.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=19244


Temat: [ Średnia] Czas połowicznego zaniku a stała rozpadu
1.Czas połowicznego rozpadu dla izotopu kobaltu wynosi ok. 5lat, a dla izotopu fosforu ok 130sekund. Ile razy większa jest stała rozpadu dla fosforu? 2.W jądrze atomu ołowiu jest ponad 200 nukleonów, a deficyt masy stanowi ponad 0,5% masy jądra. Czy znając masę jądra, możemy poprawnie obliczyć, ile nukleonów jest w jądrze, jeśli zapomnimy o deficycie masy? 3.Za jednostkę masy atomowej 'u' przyjęto 1/12 masy atomu węgla 12/6 C (u=1,66*10-27kg). Czy ta jednostka jest mniejsza, czy większa od mas protonu i neutronu? Czy umiesz uzasadnić, dlaczego masy wielu niezbyt ciężkich atomów wyrażone w tych jednostkach są w przybliżeniu liczbami całkowitymi? 4.Izotop uranu 234/92 U rozpada się, emitując cząstki α i dając początek serii rozpadów tego samego typu, które przez tor, rad, radon i polon prowadzą do jądra ołowiu (także nietrwałego, rozpadającego się przez rozpad β ). Czasy połowicznego rozpadu tych izotopów uranu i toru są rzędu stu tysięcy lat. Dla radu czas ten wynosi 1570lat, dla...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=7321


Temat: Proszę o pomoc!
x min - 50% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego uległo rozpadowi (patrz definicja połowicznego rozpadu) i liczymy kalkulatorem wielkiej mocy (oczywiście mnożąc "na krzyż", jak w każdej proporcji): 75%x=240min*50% x=240*0,5/0,75 min (jednostki ładnie wychodzą, jak widać) x=160 min=(w przybliżeniu) 2,7 h (a dokładnie wychodzi 2,(6) ) mam nadzieję, że dobrze to objaśniłam, jak masz jeszcze pytania do tego typu zadań to pisz ... wzór, ale mnie zawsze uczono, żeby się do wzorów nie przywiązywać, myśleć logicznie i z proporcji, najlepiej "pytając się" jednostki, o czym mówi aby wyliczyć z tego wzoru, użytkowniczka musiałaby znać...
Źródło: forum.oaza.org.pl/viewtopic.php?t=11139


Temat: Z plutonem na Plutona...
Ciekawy artykół. Predewszystkim stosuje sie pluton iż.. Postępujący rozpad radioaktywny paliwa zmniejsza ilość paliwa powodując zmniejszanie ilości wydzielanego ciepła. Stąd czas połowicznego rozpadu musi być na tyle długi, aby moc generatora nie malała szybko wraz z upływem czasu. Jednocześnie nie może być zbyt długi, gdyż ilość rozpadów w jednostce czasu będzie mała. Do zastosowań kosmicznych paliwo musi być wydajne w stosunku do ... emisję promieniowania gamma poprzez promieniowanie hamowania. W tym przypadku, optymalnymi są izotopy emitujące cząstki α. Produkty rozpadu są także często promieniotwórcze i powinny spełniać wszystkie powyższe założenia.
Źródło: zapomniane.yoyo.pl/viewtopic.php?t=436


Temat: Matematyka
rozpadu. Wzór: Masa m pierwiastka promieniotwórczego po upływie czasu t wynosi: m=m0*(1/2)t/T m0-masa początkowa pierwiastka T-okres połowicznego rozpadu(podany w tej samej jednostce czasu co t) Ciekawostka: Jądra atomów niektórych pierwiastków ulegają samotnej przemianie w jądra innych pierwiastków.Zjawisku temu towarzyszy promieniowanie i dlatego nazwano je rozpadem promieniotwórczym.Masa pierwiastka ulegającego rozpadowi promieniotwórczemu zmniejsza się o połowę po upływie pewnego-ściśle określonego dla tego pierwiastka-czasu,zwanego okresem połowicznego rozpadu.Na przykład okres połowicznego rozpadu radu 226Ra wynosi 1600 lat,zatem próbka radu 226Ra o masie 10 g po 1600 latach zawierać będzie 5g tego pierwiastka,a po kolejnych 1600latach-tylko 2,5g. Pomoże...
Źródło: forumgieksy.pl/showthread.php?t=1552


Temat: Czy to katar....?
Szyfrujący przynosił z jednostki kasety - ów magnetofonowe, których synonimem są płyty. Były kasety przekazane w kuchni w Pyrach (szyfr dot. enigmy), były płyty które stary rozjebał w kuchni na działce ... za wszelkie info.Jest obecny jako jeden z produktów rozpadu promieniotwórczego przy złożach rud uranu i plutonu, co jednak nic mi nie mówi. Może BZ oparte o krypton?
Źródło: psychiatria.info.pl/forum/viewtopic.php?t=171


Temat: [ Średnia] Atom wzbudzony
... do zjawiska rozpadu promieniotwórczego, gdzie czas połowicznego rozpadu jest czasem po którym statystycznie połowa jąder ulegnie rozpadowi, ale nie możemy określić po jakim czasie rozpadnie się konkretne jądro izotopu promieniotwórczego. Znalazłem...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=13269


Temat: UFO i Bog
... utrzymywane w stanie płynnym przez energię rozpadu radioaktywnych pierwiastków o długim czasie połowicznego rozpadu (jak uran 238, tor 232 i potas 40). Pierwiastki takie są dosyć rzadkie we Wszechświecie i jeśli...
Źródło: forumchrzescijanskie.org/viewtopic.php?t=1830